tự chủ tài chính

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khảo sát tình hình các đơn vị sự nghiệp công

Ngày 10-6 tại TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập đã khảo sát về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn.

Sắp thanh tra ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong số các đơn vị nằm trong diện thanh tra, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 4 đơn vị.