từ chối đăng kiểm

Từ chối đăng kiểm đối với phương tiện chưa nộp “phạt nguội” là đúng quy định1

Sau khi cơ quan đăng kiểm từ chối đăng kiểm đối với một số phương tiện chưa nộp “phạt nguội”, nhiều người khá bất ngờ về việc này, bởi lâu nay, theo quan niệm của mọi người, hành vi vi phạm không bị cảnh sát làm việc trên đường, trực tiếp lập biên bản xử lí thì lỗi đó sẽ không bị xử phạt...