tư cách cổ đôn

Ngân hàng nhà nước mua lại OceanBank giá 0 đồng

Ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức công bố về việc mua lại toàn bộ cổ phần của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank- OJB), đồng thời chấm dứt toàn bộ, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của OceanBank.