tự bảo vệ

Cần kỹ năng để tự bảo vệ

Có nhiều vụ án giết người mà phần lỗi thuộc về phía nạn nhân. Nếu như họ bình tĩnh, xử lý khéo léo hơn thì có lẽ vụ án đã không xảy ra. 

Nâng cao ý thức bảo vệ của ngư dân trên biển

Nhằm lập lại trật tự cũng như nâng cao ý thức bảo vệ tính mạng và tài sản của ngư dân, tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ của ngư dân.