từ 2020

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ 1-1-2020.