truyền thống đoàn kết

Đề nghị danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ cho hai đơn vị

Ngày 10-11, Cụm thi đua các đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND, tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2017. Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục. 

Phát huy tốt vai trò phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 9/9/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 48 CT/TW do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký về: “Lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII”. Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị này.