trường trung cấp

Sẵn sàng địa điểm cách ly tập trung tại Trường Trung cấp CSND V

Trường Trung cấp CSND V (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bàn giao cơ sở vật chất khu nhà N11 để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, theo dõi các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID -19.

Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang 40 năm xây dựng và trưởng thành1

Cách đây 40 năm, ngày 11-11-1977, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 29-NV/QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Trường Hạ sỹ quan Cảnh sát bảo vệ.

Sẽ thành lập Trường Trung cấp PCCC và Cứu nạn cứu hộ2

Đề án thành lập Trường Trung cấp PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) sẽ hoàn thiện vào năm 2016, và năm học 2017-2018 sẽ bắt đầu tuyển sinh.