trường trọng điểm quốc gia

Học viện CSND phấn đấu trở thành đại học trọng điểm quốc gia

Học viện CSND trải qua nhiều tên gọi khác nhau, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đến nay, sự trưởng thành và phát triển của Học viện CSND đều có sự đóng góp to lớn của công tác đào tạo đại học, trong đó có việc lãnh đạo Học viện luôn nhanh nhạy năng động trong tư duy, kịp thời điều chỉnh mục tiêu đào tạo phù hợp với Luật Giáo dục đại học và thực tiễn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Áp dụng tư duy hệ thống để phát triển Học viện CSND trở thành trường trọng điểm quốc gia

Chiều 26-2, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Áp dụng tư duy hệ thống và quản lý Malik vào xây dựng và phát triển Học viện trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia”.

Học viện CSND phấn đấu trở thành trường trọng điểm quốc gia vào năm 2018

Trong năm 2015, giáo dục đào tạo CAND đánh dấu thêm sự phát triển bằng sự kiện Bộ Công an công nhận Học viện CSND trở thành đại học trọng điểm của lực lượng CAND. Đây là bước đệm vững chắc để Học viện CSND phấn đấu trở thành đại học trọng điểm của quốc gia vào năm 2018 (rút ngắn 2 năm so với mục tiêu đề ra).