trưởng phòng

Trưởng phòng và kế toán "tạm ứng" hơn quỹ 5 tỷ đồng

Trong thời gian ông Nguyễn Tiến Duẩn giữ chức vụ Trưởng Phòng LĐ- TB& XH huyện Yên Dũng, bà Vũ Thị Tiền làm kế toán đã cho cán bộ của Phòng ứng tiền mặt từ quỹ nhiều lần với số tiền lớn nhưng không hoàn tạm ứng dẫn đến thâm hụt quỹ hơn 5 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Khánh Nhân từ trần

Đồng chí Nguyễn Khánh Nhân; Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị III, Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã từ trần vào hồi 6h30 ngày 4-10-2016.