trưởng nhóm thiện nguyện

Trưởng nhóm thiện nguyện mượn xe rồi mang đi cầm cố

Là người đứng đầu một nhóm thiện nguyện nhưng khi thiếu tiền, Ngô Tiến Đại đã không ngần ngại “chiếm dụng lòng tốt” của bạn cùng nhóm...