trường khiếm thính

Mũi kim tiêm trong thịt heo tại trường khiếm thính

Trong lúc chế biến thực phẩm cho học sinh Trường khiếm thính Lâm Đồng, bộ phận cấp dưỡng đã phát hiện một kim tiêm dài 2cm mắc trong miếng thịt heo.