trường học thân thiện

Mô hình một cửa về bảo vệ quyền trẻ em

Ngày 21/7, tại TP Hồ Chí Minh, Tổ chức cứu trợ trẻ em phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cùng các đơn vị chức năng tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả đánh giá cuối kỳ và nhân rộng mô hình dự án “Trường học thân thiện và bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương” tại TP Hồ Chí Minh.