trung thu của ba mẹ

Trung thu của ba mẹ

"Trung thu của ba mẹ" là dự án của nhóm sinh viên K34 Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) đã xây dựng với thông điệp: “Trung thu không chỉ dành cho trẻ em, mà còn là của ba mẹ", nhằm cho mọi người hiểu hơn giá trị sâu sắc của Tết Trung thu đó là Tết đoàn viên.