trung tâm huấn luyện bay

Sẽ thành lập trung tâm huấn luyện bay Việt Nam - Hàn Quốc

Thông tin trên vừa được đưa ra tại buổi tiếp và làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ với ông Sang Do Kim, Tổng Giám đốc Cơ quan Chính sách An toàn hàng không, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải Hàn Quốc (MOLIT) về tăng cường hợp tác toàn diện lĩnh vực hàng không.