trung tâm công nghiệp

Vân Đồn sẽ là trung tâm công nghiệp giải trí có casino

Ngày 26/2, tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế(KKT) Vân Đồn đến năm 2040, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.