trung tâm chế biến

Đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến, chế tạo mới của thế giới

Trong làn sóng dịch chuyển của các trung tâm chế biến, chế tạo, Việt Nam được nhìn nhận có khả năng là điểm đến của các tập đoàn đa quốc gia. Trong vòng 20 năm tới, nước ta có thể trở thành một trung tâm chế biến, chế tạo mới của thế giới.