trung gian hòa giải

Cây cầu nối giữa các ngôn ngữ

Không ít ý kiến cho rằng, văn học dịch là một sự sáng tạo, là một trong những chìa khóa nguyên thủy để phổ cập văn hóa.