trung bình khá

Thí sinh cần tỉnh táo chọn trường để tránh điểm cao vẫn... rớt

Theo đánh giá của các chuyên gia giáo dục, phổ điểm của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tương đối đẹp, trừ hai môn Toán và Ngoại ngữ. Phổ điểm này tạo nhiều thuận lợi cho các trường đại học trong việc xét tuyển khi mà lượng thí sinh có mức điểm trung bình khá từ 5,5-7,5 chiếm tỷ lệ khá lớn.