trưng bày tại bảo tàng hà nội

Gần 1.000 tư liệu hiện vật được hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội

Chiều ngày 12-9, Bảo tàng Hà Nội sẽ tổ chức Lễ vận động và tiếp nhận hiện vật hiến tặng để vinh danh các tổ chức, cá nhân đã có đóng góp trong việc gìn giữ di sản và công tác trưng bày của Bảo tàng thời gian qua.