trồng sâm

Trồng mới trên 180ha Sâm Ngọc Linh

Theo UBND tỉnh Kon Tum, đến nay tỉnh đã trồng được 180,23ha Sâm Ngọc Linh, trong đó 11,23ha thuộc Dự án bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh có sự tham gia của cộng đồng và 169ha của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh.