trong sạch bộ máy

Quyết tâm phòng chống tham nhũng, làm trong sạch Đảng, trong sạch bộ máy2

Ngày 6-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, đã tiếp xúc đông đảo cử tri các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, thông báo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.