trọng sạch

Người Hà Nội phải sống thực sự có văn hoá, nhân ái, nghĩa tình

Ngày 12/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Báo CAND online trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu. Tít bài do Tòa soạn đặt.