trốn ra Phú Quốc

Chém người vì thù cũ rồi trốn ra Phú Quốc làm nhân viên giữ xe

Sau khi cùng nhóm của mình chém nhiều người trọng thương vì thù cũ, Trung trốn ra Phú Quốc và ẩn nấp dưới danh nghĩa một nhân viên giữ xe hiền lành...