trộm trang sức

Vừa cuỗm được vàng thì bị bắt gọn

Tại trụ sở Công an, Sơn một mực khai số “vòng kiềng hoa nhẫn” cùng iPad là của mình. Tuy nhiên, trước những chứng cứ và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Sơn khai nhận số tài sản trên Sơn đã trộm của một đôi nam nữ.