trộm tiền công đức

Điều tra làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản trong chùa

Đi đến chùa Tây Ứng, thấy không có người Thành đã đột nhập, dùng tua vít cậy phá két sắt lấy đi 4 triệu đồng tiền công đức. 

Vờ vào chùa viếng để trộm tiền công đức

Một nhóm đối tượng đi trên xe ô tô 7 chỗ vờ vào chùa để viếng, lợi dụng lúc vắng người nhóm người này đã dùng dây thép móc tiền trong hòm công đức rồi lên xe bỏ trốn.