trộm cổ vật

Vụ trộm cổ vật Trung Quốc ở Bảo tàng Anh

Ngày 2/11/2004, các phương tiện truyền thông Anh liên tiếp đưa tin về một vụ trộm văn vật Trung Quốc ở Bảo tàng Anh.