trộm chim

4 thanh thiếu niên trộm cả đàn bồ câu để thịt và bán lấy tiền xài

4 thanh thiếu niên (người nhỏ nhất 14 tuổi) rủ nhau đi trộm 46 con chim bồ câu (của gia đình anh Được) để ăn thịt và đem bán lấy 2,7 triệu đồng...