trộm 100 cây vàng

Đi giúp việc nhà vẫn tranh thủ trộm gần 100 cây vàng của gia chủ

Trong thời gian giúp việc nhà cho bà Khanh, Hòa đã "tranh thủ" lúc chủ nhà đi vắng để trộm 96 cây vàng đem về bán lấy tiền tiêu xài, sửa nhà, mua xe máy...