trò lừa đảo

Rao bán tạng trên mạng: Trò lừa đảo vì phản khoa học và vi phạm pháp luật

Tháng 8 vừa qua, Công an Hà Nội đã phá một đường dây lừa đảo mua bán thận với khoảng 40 người bị mắc bẫy. Điều đáng nói là thủ đoạn của tội phạm không có gì là tinh vi, khi chỉ đưa số điện thoại lên mang xã hội rao bán thận, nhưng nhiều người vẫn dễ tin. Trong khi việc rao bán thận… như rau không chỉ phi khoa học mà còn vi phạm pháp luật.