trợ cấp ưu đãi người có công

Mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng kể từ 1-7-2019

Báo cáo về phương án phân bổ Dự toán Ngân sách Trung ương 2019 trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 16-10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, kể từ ngày 1-712019, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công sẽ tăng 7%.