trình bày tóm tắt tờ trình

Nhiều điểm mới trong dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Chiều 17-4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVHQ) thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.