trên 50 tuổi

Tỷ lệ mù lòa ở người cao tuổi của Việt Nam đã giảm 3,1%

Theo Phó giáo sư Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, kết quả điều tra mới nhất tại 14 tỉnh, thành cho thấy tỷ lệ mù lòa ở người 50 tuổi trở lên của Việt Nam số người mù ước tính ở Việt Nam giảm từ 443.700 người năm 2000 xuống 370.640 người năm 2007 và giảm xuống 269.380 người vào năm 2018.