trao tặng kinh phí

Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho xã nghèo ở Lào Cai

Ngày 15-2-2019, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, HĐND, UBND xã Bản Xèo, huyện Bát Xát tổ chức Lễ Trao tặng nguồn kinh phí hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa xã.