trao đổi kinh nghiệm công tác

Trao đổi kinh nghiệm công tác đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH

Chiều 30/1, tại trụ sở Bộ Công an, hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015); kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam; 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, nhằm tăng cường công tác phối hợp có hiệu quả hơn, Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng Tổng cục Chính trị CAND phối hợp với Cục Tổ chức Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH).