trao bằng tốt nghiệp

Học viện ANND trao bằng tốt nghiệp cho hơn 800 tân sỹ quan an ninh

Ngày 7-8, Học viện ANND đã tổ chức Lễ bế giảng Khóa D46 đào tạo đại học hệ chính quy. Đây là khóa học thực hiện các chuẩn đầu ra theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an và Học viện ANND nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Trao bằng tốt nghiệp cho 580 học viên khóa Liên thông 30

Ngày 15-6, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học cho các học viên khóa Liên thông 30, niên khóa 2014-2017.