tranh nhau

Người vác tù và

Sáng đó, ông Phán ra nhà tôi. Thấy ông, tôi chào và đánh mắt sang bố mẹ. Mẹ xua tay, bố lắc đầu. Tôi thừa hiểu là, cứ kệ ông, nói chuyện gì cũng kệ ông. Tuần ba, bốn lần ông ra nhà tôi. Từ lúc ngồi xuống đến lúc đứng lên về, ông chỉ nói đúng một chuyện, xoay quanh một chuyện.

Các bang ở Mỹ tranh nhau quyền xét xử trùm ma túy El Chapo

Trong khi nhà chức trách Mexico đang tiến hành các bước dẫn độ trùm ma túy Joaquin El Chapo Guzman tới Mỹ để chịu xét xử với một loạt tội danh thì một cuộc đua ngầm cũng đã diễn ra giữa các bang San Diego, Chicago và New York.