tranh luận “tay đôi”

Thế “thượng phong” thuộc về Thủ tướng Boris Johnson?

Trong cuộc tranh luận với bầu không khí khá ôn hòa, Thủ tướng Anh Boris Johnson cố gắng tập trung vào Brexit, trong khi đó lãnh đạo phe đối lập Corbyn nhấn mạnh về Hệ thống Y tế Quốc gia (NHS).