tranh dân gian Đông Hồ

Giá trị tiềm ẩn trong tranh dân gian Đông Hồ

Tranh Đông Hồ, dòng tranh lắng đọng trong ký ức mỗi người và trở thành biểu tượng minh chứng cho sức sống tiềm tàng của vốn văn hóa dân gian Việt Nam. Hơn thế, tuy là dòng tranh dân gian, nhưng mỗi bức tranh Đông Hồ lại thể hiện một câu chuyện mang tính triết lý, một bức thông điệp đầy màu sắc về đạo đức, luân lý và tín ngưỡng sâu sắc mà cha ông gửi gắm.