trang trại cá tầm

Đau đớn nhìn trại cá tầm 300 tấn trị giá 52 tỷ trôi theo dòng lũ

Một trang trại cá tầm được cho là lớn bậc nhất tỉnh Lâm Đồng đã bị nước lũ gây vỡ bờ, khoảng 300 tấn cá chảy ra ngoài, gây thiệt hại ước tính 52 tỷ đồng.