trang phục cải tiến

Dư luận ngợi khen trang phục cải tiến của lực lượng CAND.

Bắt đầu từ 6-6, toàn bộ lực lượng CAND triển khai trang phục xuân hè cải tiến. Không chỉ thể hiên sự uy nghiêm, chính quy, hiện đại, bộ trang phục còn tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng những yêu cầu đặc thù công việc riêng của từng lực lượng.

Hôm nay (6-6), toàn lực lượng CAND sử dụng trang phục xuân hè cải tiến5

Hôm nay (6-6), toàn lực lượng CAND triển khai trang phục xuân hè cải tiến theo ngày Nghị định 29/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Thống nhất sử dụng trang phục CAND mẫu cải tiến từ 6-6-20162

Bộ Công an chỉ đạo thống nhất trong toàn lực lượng triển khai trang phục xuân hè mới vào ngày 6-6-2016 (theo ngày Nghị định 29/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực) và trang phục thu đông mới từ ngày 1-11-2016.