trần đình nam

Giành HCV thứ tư, Việt Nam thăng hạng trên bảng tổng sắp

Với 2 huy chương vàng giành được chiều này Pencat Silat đã giúp đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) thăng hạng trên bảng tổng sắp.