tram thu phi

Bắt đầu từ chiều nay (10-7), "trạm thu giá" lại quay về... "trạm thu phí"

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin, trong chiều 10-7 đơn vị này sẽ ban hành văn bản chính thức về việc chuyển tên tất cả trạm BOT từ "trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ" thành "trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ", và công khai trên trang web của Tổng Cục để người dân nắm rõ.