trậm cấp nước ngọt

Hoàn thành trạm cấp nước ngọt miễn phí cho người dân Bến Tre

Ngày 6/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia đã hoàn thành việc lắp đặt trạm cấp nước ngọt miễn phí cho hàng ngàn người dân chống hạn, mặn tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.