trạm BT

Nhiều sai phạm các dự án BOT và BT chưa xử lý

Ngày 24-10, TP Hồ Chí Minh tổ chức sơ kết việc thực hiện các dự án BOT, BT trên địa bàn. Sau cuộc họp, thành phố có cuộc họp báo ngắn do ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì và đưa ra một số thông tin sơ bộ.