trai giam vĩnh quang

Ban nhạc “đặc biệt” trong trại giam Vĩnh Quang

Mỗi thành viên trong tổ guitar phạm nhân của Trại giam Vĩnh Quang (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an) có những cuộc đời, tội lỗi khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung tìm đến âm nhạc như một cách để vượt qua mặc cảm, những ngày tháng tối tăm của cuộc đời tập trung cải tạo tốt dưới sự dìu dắt trực tiếp của cán bộ quản giáo.