trả vé tàu

Miễn phí trả vé tàu dù sai thông tin cá nhân

Ngày 25/1, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, trong thời gian từ 8h ngày 27/1 đến hết 20h ngày 4/2, với những vé đi tàu trong dịp Tết Ất Mùi 2015 có thông tin cá nhân sai lệch so với thông tin in trên vé, sẽ được trả vé tại ga với mức khấu trừ là 0%.