trả nợ vay nước ngoài

Vay nước ngoài hơn 203 triệu USD trong 2 tháng đầu năm

Bộ Tài chính vừa thông tin về công tác tài chính đối ngoại và quản lý nợ công tháng 2 và 2 tháng đầu năm. Theo đó, lũy kế 2 tháng đầu năm 2017 đã thực hiện ký kết 4 hiệp định vay với tổng trị giá là 203,2 triệu USD; trong đó, tháng 2 ký kết 2 hiệp định với tổng trị giá là 23 triệu USD.

5 tháng, trả nợ vay nước ngoài trên 673 triệu USD

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 5/2015, việc trả nợ vốn vay nước ngoài được thực hiện đầy đủ và đúng hạn, với tổng số trả nợ là 71,4 triệu USD, lũy kế trả nợ trong năm tháng đầu năm 2015 đạt 673,21 triệu USD.