trả lại tài sản

Nhân viên bảo vệ trả lại 1.900 bảng Anh du khách đánh rơi

Nhận lại 1.900 bảng Anh, vị khách nước ngoài không chỉ bày tỏ niềm vui và lời cảm ơn mà còn nhận xét về hình ảnh những nhân viên thân thiện, hiếu khách.

Khen thưởng nhân viên bảo vệ trả lại tài sản du khách nước ngoài đánh rơi

Nhặt được tài sản của du khách nước ngoài đánh rơi có tổng trị giá hơn 50 triệu đồng, một nhân viên bảo vệ đã nhờ con trai đăng tải thông tin trên facebook để chủ sở hữu liên hệ nhận ḷại tài sản