top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội

Hà Nội công nhận top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2018

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6530/QĐ-UBND ngày 30-11-2018, công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội và top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội năm 2018.