tổng vốn đầu tư

Tổng Công ty Cảng Hàng không nói về suất đầu tư sân bay Long Thành

Mới đây, thảo luận tại Quốc hội, một số đại biểu đã lo ngại tổng mức đầu tư của sân bay Long Thành là cao so với một số nước trên thế giới.